Destek & İpuçları

Destek & İpuçları

Haklarınızla ilgili destek ve ipuçları

Avusturya’da işitme kaybı rahatsızlığı yaşıyorsanız, çeşitli kurumlardan farklı şekillerde destek alabilirsiniz. Burada günlük yaşamınızda size yardımcı olabilecek mali haklar dahil olmak üzere haklarınız, ödenekler ve diğer ipuçlarının bir listesini bulabilirsiniz.

Mali Destek

Aşağıda, her konu için ilgili paragrafın altında bağlantılar yer almaktadır. Bu verilerin güncelliği düzenli olarak kontrol edilmektedir. Buna rağmen fark ettiğiniz hatalı bilgiler varsa ya da önemli başka detayları bulamıyorsanız sayfayı derhal güncelleyebilmemiz için bu konular hakkında bizi bilgilendirirseniz çok seviniriz.

Engellilik derecesinin belirlenmesi

herhangi bir hak talebinde bulunabilmek için, çocuğunuzun engellilik derecesinin belirlenmesi gereklidir. Bu derece, fonksiyonel bozukluğun türü ve ciddiyetinin EVO ismiyle anılan değerlendirme yönetmeliklerine başvurularak ölçülmesiyle belirlenir.

Daha fazla bilgiyi bu adreste bulabilirsiniz:https://sozialministeriumservice.at/

Arttırılmış aile yardımı

Arttırılmış aile yardımı, standart aile yardımına ek olarak verilir ve aile yardımının verildiği süre boyunca geçerli olarak ödenir. Arttırılmış aile yardımı almak için gereken koşullardan biri çocuğunuzda %50 oranında engellilik derecesinin bulunması veya çocuğun kalıcı olarak geçimin sağlanamayacağı ihtimalinin belirlenmiş olmasıdır.

Arttırılmış aile yardımı başvurusunu yapmak için ikamet ettiğiniz bölgenin vergi dairesine müracaat etmeniz gerekmektedir.
Çocuk için ödenen bir bakım ödeneği varsa, bu bakım ödeneğini veren kuruma çocuk için hali hazırda arttırılmış aile yardımına başvurulduğunu veya bu ödemeyi aldığınızı belirtmeniz gerekir. Arttırılmış aile yardımındaki 60€’lık toplamın bakıcı ücreti olarak hesaplandığını hatırlatmak isteriz.

Daha fazlası

Bakım ödeneği

Aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi halinde bakım ödeneği alınabilir:

  • En az altı ay sürmesi beklenen fiziksel, zihinsel veya psikolojik bir engellilik veya duyusal bir engellilik nedeniyle sürekli bakım ve yardıma ihtiyaç duyulması.
  • Ayda en az 65 saat sürekli bakım ihtiyacı
  • Bazı şartlar yerine getirildiğinde ödeneğinin EEA bölgesi ve İsviçre üzerinden karşılanan bakıcının Avusturya’daki genel ikameti.

Bakıcı ödeneği, engellilik durumunun ciddiyet derecesine dayalı olarak ancak ihtiyaç duyulan bakım sebebi dikkate alınmadan yedi aşamalı olarak belirlenir.

Bakım ödeneği için sosyal sigortanız üzerinden müracaat edebilirsiniz:

Daha fazla bilgiyi şu broşürde bulabilirsiniz: “Basit Açıklamalarla Bakım Ödeneği Hakkında Bilgiler “

Engelli pasosu

Engelli pasosu devlet tarafından verilen bir kimliktir ve engellilik türünden bağımsız olarak ulusal çapta geçerli bir belgedir. Yüzde 50 oranında engelli ya da iş göremez durumdaysanız ayrıca Avusturya’da tam zamanlı veya genel olarak ikamet ediyorsanız engelli pasosu alma hakkına sahip olursunuz.

Başvurular için Sosyal İşler Bakanlığı’na müracaat etmeniz gerekir. Engelli pasosuna sahip olmanız otomatik olarak ödenek alma hakkına sahip olduğunuz anlamı taşımaz. Ancak bu belgeyi gösterek bazen AB ülkelerinde de geçerli olmak üzere bazı kültür merkezleri ve dinlenme tesislerinde, etkinliklerde, gezi ve ören yerlerinde, kayak merkezlerinde vb. yerlerde geçerli indirimlere hak kazanabilirsiniz.

Daha fazlası

İşitme bozukluğu ve stajyerlik hakları

Eğitim alan işitme engelli birçok kişi, özel finansman ve destekten tutun da iş akdinin feshine karşı özel korumaya hatta toplu sözleşme, hizmet kanunu ya da diğer iş kanunları çerçevesinde kabul edilen ilave yıllık izin hakkına kadar engelli bireylerin sahip oldukları hakların farkında değildir.

Bunun dışında işveren de bu haklara sahip engelli bireyleri çalıştırdığında destek alabilir ayrıca vergi avantajlarından faydalanarak muafiyete tabi olmayı talep edebilir.

Engelli haklarından yararlanabilen bir engelli çalışan aşağıdakilerden faydalanabilir:
İş geliştirme ve güvenceye alma, engelli desteği, teknik iş araçları ve ekipmanları, iş yeri oryantasyonu, iş eğitimi veya işle ilgili dışarıdan tamamlanabilecek eğitim takviyesi gibi konularda mali ödenek desteği.

İş akdinin fesih ihbarından önce işverenin engelli komitesinin onayını almasını gerektiren iş akdinin feshine karşı Özel Koruma Ancak, sözleşmenin feshine karşı koruma ancak iş sözleşmesinin belli bir süre geçerli olması halinde geçerlidir.

Toplu sözleşme, hizmet kanunu ya da diğer iş kanunları çerçevesinde kabul edildiği durumlarda ilave yıllık izinile gelir vergisinden muaf olmak ve vergi avantajlarından yararlanma

İş yerinde ayrımcılık: Engellilik İstihdam Yasası, engelli çalışanlara karşı ayrımcılığı yasaklanmıştır. Buna rağmen, örneğin, yeterli niteliklere sahip olmalarına rağmen engellilik durumu nedeniyle defalarca belirli görevleri alamadıkları görülür. Bu tür bir uygulama yasaklanmıştır. Engelli çalışanların özellikle engellilik durumuna göre düzenlenmemiş sözleşmeler, ücret belirleme, sosyal haklardan faydalanma, diğer iş koşulları, ileri eğitim sağlanması, terfi ya da iş akitlerinin sonlandırılması gibi konular mevzubahis olduğunda ayrımcılığa maruz bırakılmaları kesinlikle yasaklanmıştır.

Konuyla ilgili tüm önemli bilgileri kapsayan “İşitme Engellilerin Çalışma Hakları”sitesine buradan ulaşabilirsiniz!

Vergi dengeleme

Çalışanların yıllık değerlendirmelerinde, çocuğun engellilik durumu nedeniyle ortaya çıkan olağan üstü vergilendirilebilir masraflar için ödeme talep edilebilir.

Verdiden muaf toplu ödeme:

Çocuk için arttırılmış aile yardımına başvurulmadıysa, engellilik derecesine bağlı olmak koşuluyla ancak en az yüzde 25 oranında 75 ile 726€ arasında karşılıksız ödeme yapılır. Bu tutar vergiden düşülmez ancak karşılığında bakımla ilgili ödeme de yapılmaz.

Çocuk için arttırılmış aile yardımının alındığı durumlarda ise, aylık 262,00 € tutarında karşılıksız ödeme yapılır. Ancak bu, alınan bakımla ilgili ödemeleri azaltmak için geçerlidir.

İşitme cihaz yardımı gibi mükerrer masraflar vergi muafiyetine tabi tutarlar yerine geçmez.

Ayrıca, vergiden muaf toplam masraflara ek olarak tedavi maliyetlerine ilişkin talepte bulunulabilir. Bu maliyetler arasında doktor, hastane, doktor tarafından reçetelendirilen tedavi süreçleri, terapi, engellilik durumuyla alakalı ilaçlar ve bu nedenle ortaya çıkan seyahat masrafları yer alır. (faturalandırılabilir veya resmi mesafe masrafları)

Daha fazlası

Yayıncı ücretleri (GIS)

GIS ücretleri olarak da bilinen bu destekle, hak eden engelli kişiler yayın ücretlerinden muafiyet için başvurabilir.
Daha fazlası

Yeşil elektrik sabit ücreti

Bu destek yeşil elektrik masraflarından muafiyet veya bu masrafların karşılanmasını içerir. Hak sahibi engelli kişiler yeşil elektrik sabit ücretinden muaf olmak için müracatta bulunabilirler.

Daha fazlası

Cep telefonu tarifeleri

Bazı mobil ağ sağlayıcıları, işitme engelli kişiler için özel ve çoğunlukla düşük fiyat tarifleri sunmaktadır:

Ulaştırma hizmet hakları

Engelli çocukların eğitime sıkıntısız erişimlerini sağlamak için Viyana Belediyesi ücretsiz ulaşım sağlamaktadır. Viyana’da zorunlu eğitime ulaşım Viana Eğitim departmanı (MA 56) tarafından finanse edilir ve toplu taşımada yetki verilen ulaşım hizmetleriyle gerçekleştirilir. Okula bırakılacak öğrencilerin güzergah planlaması ve listeleri okul yöneticileri, aileler/bakıcılarla beraber ulaşım hizmetleri yetkililerince düzenlenir. Çocuklar evden alınırak hemen okulun önünde önceden kararlaştırılmış teslim noktasına bırakılır. Okulun bitiminde de aynı noktadan alınarak eve ya da bakım merkezine bırakılırlar.

Ulaşım hizmetleriyle ilgili tüm formlar ve kapsamlı bilgiler okul yöneticilerinde bulunur. Viyana Sosyal Fonu, MA 56 tarafından masrafları karşılanmayan çocukların kreşe veya okula bırakılması sürecini organize eder.

Ulaşım hizmetleri (Viyana GV) hakkında daha fazlası

Ulaşım masraflarının geri ödenmesi (FSW) hakkında daha fazlası

Çocuğunuz Viyana eyalet başkentinin dışındaki bir kreşe ya da okula bırakılması için ulaşıma ihtiyaç duyduğunuz durumlarda ilçe belediyesine veya evinizin ya da yerel yardım kurumunuzun bağlı bulunduğu belediyeye müracaat etmeniz gerekir.

ÖBB – Demiryolları Ulaşım Hakları [Austrian Railways]

Çocuğunuz, ÖBB hizmeti ile tüm Avusturya’da yüzde 50 indirimle seyahat edebilir. [Austrian Railways] Bu haktan yararlanmak için indirim kartına ihtiyaç duyulmaksızın ÖBB ile gerçekleştiirlen her seyahatten tasarruf etme imkanı sunulur. Bu avantajdan yararlanmak için aşağıdaki ayrıntıları içeren bir Avusturya engelli kimlik belgesine ihtiyaç bulunmaktadır:

  • En az yüzde 70 engellilik derecesinin detaylarını ya da
    “Bu pasonun sahibi Federal Engellilik Yasası uyarınca fiyat indiriminden yararlanabilir.” ibaresini gösterir bilgi.
  • Kılavuz kişiler veya köpekleri uygun rozetle ücretsiz seyahat edebilir.

Daha fazlası

İlave İpuçları

Destekleyici ilave teknoloji

ihr zubeHÖR Şirketi ve İŞİTME MERKEZİ işitme implantı kullanıcılarına çalar saat sistemleri, FM sistemleri ve yayın cihazları benzeri faydalı başka araçlar sunmaktadır.

Göçmenler & Çeşitli Kültürler

İmplantlı çocuklarda işitme ve konuşma gelişimi önemli ölçüde ebeveynlerin aktif katılımına dayanır. Göçmenlik geçmişine sahip olan ailelerin evdeki iletişimleri genellikle ana dilde kurulur. Bu, çocuğa en başından itibaren aile hayatına katılma fırsatı sunulduğu anlamını taşır.

Bununla birlikte, çocuğunuz en geç kreş yaşına geldiğinde ulusal dil ile karşı karşıya kalacaktır. Bu da işitme engelli çocuğunuzun vereceği bir mücadele daha olarak iki dili de öğrenerek büyümesi anlamına gelir. İşte bu nedenle çocuklarınızın gelişimi önünde hiçbir engelle karşılaşmamak için mümkün olduğunda çok bilgiye sahip olmak aileler için oldukça önemlidir.

Bu bölümde, tüm dil engellerine rağmen çocuğunuza bu yolculuğunda en iyi desteği verebilmek için başvurabileceğiniz ve deneyimleri paylaşabileceğiniz kurumların bilgilerini bulabilirsiniz.

Sigorta

Ses işlemcisinin ilk ayarlaması, koklear implant bağlantısından yaklaşık üç ila dört hafta sonra klinikte yapılır. Yüksek teknoloji kullanılarak üretilen ses işlemcisinin değeri yaklaşık 10.000 Avro’dur. Avusturya sosyal sigortası, ortaya çıkan onarım ve servis maliyetlerini kabul etse bile kayıp, hırsızlık ve hatalı kullanımı durumlarını kapsamaz. Bu nedenle, ses işlemcisi için özel sigorta yaptırmanız önerilir. Hem Allianz hem de Donau-Versicherung uygun sigorta seçenekleri sunmaktadır.

Her iki sigorta şirketinin talep ettiği bazı formları burada bulabilirsiniz: Sigorta formları

Deneyimlerimiz değil, deneyimlerimizi
nasıl algıladığımız kaderimizi belirler.

Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach

Deneyimlerimiz değil, deneyimlerimizi nasıl algıladığımız kaderimizi belirler.

Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach